Onze artsen


De dienst orthopedie in het Heilig Hartziekenhuis in Mol bestaat uit 5 artsen. Naast de algemene orthopedische kennis heeft iedere arts zijn eigen subspecialisatie(s) binnen de orthopedie.


Dr Karel Carpentier

Dr. Karel Carpentier specialiseerde zich in de algemene Orthopedie aan UZ Leuven, onder leiding van Prof J. Bellemans. Tijdens de laatste jaren van zijn opleiding specialiseerde hij zich in de knie- en heupchirurgie. Nadien deed hij nog een fellowship in de knie- en heupchirurgie in het UCLH in Londen. Dit bij onder andere Prof F Haddad, en Dr J Witt.

Subspecialisaties

Knie- en voetchirurgie, heupchirurgie

Lidmaatschappen

 • BHS (Belgian hip society)
 • BKS (Belgian knee society)
 • BVOT (Belgische vereniging voor orthopedie en traumatologie)
 • BOTRA (2010-2014, als voorzitter 2013-2014)

Opleiding

Curriculum vitae


Dr Stefan Mattheeuws

Dr. Stefan Mattheeuws specialiseerde zich in de algemene orthopedie aan het UZ Leuven. Hij heeft een specifieke interesse voor de voet en handchirurgie waarin hij zich ook verder subspecialiseerde.

Subspecialisaties

Traumatologie, enkel- en voetchirurgie, pols- en handletsels.

Lidmaatschappen

  • Belgian Foot and Anke Society
  • European Foot and Ankle society
  • Belgische vereniging orthopedie en traumatologie
  • AO trauma international
  • Grecmip (min invasieve voetchirurgie)

Opleiding

Curriculum vitae


Dr Robrecht Motmans

Dr Robrecht Motmans specialiseerde zich in de algemen orthopedie aan het UZ leuven. Na zijn opleiding bekwaamde hij zich verder in de heupchirurgie en sportletsel tijdens fellowships in het AZ Monica, en in de bekkentraumatologie in Mainz.

Subspecialisaties

Heup en kniechirurgie

Lidmaatschappen

  • BVOT : Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie
  • BHS : Belgian Hip Society
  • BKS : Belgian Knee Society

Opleiding

Curriculum vitae


Dr Hans Schauvliege

Dr Hans Schauvliege kreeg zijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan het UZ gent. Hij specialiseerde zich verder in de rugchirugie tijden een fellowship in het AZ monica in Deurne. Daarnaast is hij erkend als urgentiearts, en specialiseerde hij zich ook in de verzekeringsgeneeskunde.

Subspecialisaties

Rug- en schouderchirurgie

Opleiding

Curriculum vitae


Dr Floris Vaes

Subspecialisaties

Bovenste lidmaat

Lidmaatschappen

 • BVOT
 • BELSS
 • Benevermedex

Opleiding

Curriculum vitae