Totale heupprothese

Wie komt in aanmerking voor het plaatsen van een totale heupprothese (THP)?

Bij het plaatsen van een totale heupprothese wordt het aangetaste heupgewricht vervangen door een kunstheup of heupprothese. Vaak voorkomende redenen om een THP te plaatsen zijn arthrose, reumatoïde arthritis, avasculaire necrose (afsterven van de heupkop) of een heupfractuur.

Hoe kan artrose van de heup behandeld worden?

De meest voorkomende klacht bij slijtage van het heupgewricht is pijn. In eerste instantie zal getracht worden de pijn te verhelpen door middel van medicatie, aanpassen van de activiteiten of andere hulpmiddelen. Als dit geen voldoende verlichting geeft, zal een totale heupprothese voorgesteld worden, waarbij zowel de heupkop als de heupkom vervangen worden.

Is de operatie spiersparend?

Het grootste deel van de heupprotheses kan via een spiersparende toegangsweg geplaatst worden (direct anterieure toegang). Hierbij wordt de insnede langs de voorzijde van het heupgewricht gemaakt, waarbij er tussen de verschillende spieren naar de heup wordt toegewerkt. Het grote voordeel van de nieuwe spiersparende toegangsweg naar het heupgewricht is dat er geen enkele spier wordt losgemaakt of beschadigd, waardoor de revalidatie van een heupprothese nog sneller kan verlopen. Hierdoor dient u ook minder lang in het ziekenhuis te blijven na de operatie.


Heupfractuur

Wat is een heupfractuur?

Jaarlijks lopen meer dan 12.000 Belgen een heupfractuur op. Een heupfractuur is een breuk van het uiteinde van het bovenbeen (femur), dat deel uitmaakt van het heupgewricht. Op basis van de plaats waar het bovenbeen gebroken is, maken we een onderscheid tussen enerzijds femurhalsfracturen en anderzijds pertrochantere heupfracturen.

Hoe kan een heupfractuur behandeld worden?

Bij een femurhalsfractuur is de heup gebroken net onder de heupkop of in de femurhals.  De behandeling hiervan bestaat uit het plaatsen van enkele schroeven, vervangen van de heup door een bipolaire heupprothese of door een totale heupprothese bij jongere patienten en valide senioren.

Bij een pertrochantere fractuur ligt de breuk nog iets lager, namelijk op de overgang van de femurhals naar de schaft van het bovenbeen. Hier worden bij de behandeling de verschillende fractuurfragmenten zo goed mogelijk terug op hun plaats gezet en gefixeerd door middel van osteosynthesemateriaal (proximale femurnagel of plaat).

De keuze van de behandeling hangt af van het type heupfractuur, maar ook van de leeftijd van de patiënt, de algemene gezondheidstoestand en de fysieke activiteitsgraad.


Grote trochanter pijnsyndroom

Hoe ontstaat grote trochanterpijn?

Trochanterpijn betreft een pijnsyndroom op het uitstekend beenderig deel (trochanter major) aan de buitenzijde van de dij. De pijn kan veroorzaakt worden door verschillende aandoeningen rond de trochanter major zoals een bursitis trochanterica (slijmbeursontsteking), een peesontsteking van de bilspieren of een scheur van deze pezen. Ook rugproblemen kunnen echter uitstralingspijn geven in deze regio.

Wat zijn de klachten bij grote trochanter pijnsyndroom?

De pijn situeert zich aan de zijkant van de heup ter hoogte van de grote trochanter en straalt dikwijls uit over de zijkant van het bovenbeen of over de bilregio. Deze pijn neemt vaak toe bij (langdurig) stappen of bij liggen op de pijnlijke zijde.

Hoe kan trochanterpijn verholpen worden?

De eerste behandeling is relatieve rust, ijsapplicaties en ontstekingsremmers. Kinesitherapie om het peesblad te stretchen, de ontsteking te doen verdwijnen en de heupspieren terug te versterken is ook nuttig. Bij hardnekkige trochanterpijn kan een reeks corticosteroïdinfiltraties of een behandeling met shock wave therapy (ESWT) aangewezen zijn. In zeldzame gevallen kan bij falen van de hoger beschreven conservatieve behandeling een operatie aangewezen zijn.


Kijkoperatie van de heup

Wat is een heuparthroscopie?

Een arthroscopie is een kijkoperatie waarbij via kleine huidincisies een kleine camera met een lichtbron in de heup wordt gebracht. Men spreekt ook van sleutelgat-chirurgie. De beelden worden vergroot en doorgestuurd naar een beeldscherm. Op dat beeldscherm kan uw chirurg dan de structuren in de heup in detail bekijken om een diagnose te stellen en vaak tegelijkertijd ook een behandeling in te stellen.

Welke aandoeningen kunnen door middel van een heuparthroscopie verholpen worden?

  • Labrum scheur: scheur in de bindweefselband rond de bol en kom van het heupgewricht
  • Femoro-acetabulair impingement: mechanische inklemming in de heup door een afwijkende vorm van ofwel de bol (cam) ofwel de kom (pincer) van het heupgewricht.
  • Verwijderen losse kraakbeenfragmenten

Hoe verloopt de revalidatie na een heuparthroscopie?

De revalidatie hangt in grote mate af van welke letsels er tijdens de operatie vastgesteld werden en hoe deze werden behandeld. Vaak duurt de revalidatie na een heupartroscopie 3 tot 6 maanden. Dit is een heel stuk langer dan bij een kijkoperatie van de knie.